Tjänster

 

Asfaltentreprenad
Vi utför olika typer av asfaltbeläggningar för skilda ändamål. Vår maskinpark är stor och består av:

  • 3 asfaltläggare
  • 2 asfaltspridare
  • 6 asfaltvältar – varierande storlekar
  • 3 klistermopeder
  • 1 grävmaskin
  • 1 kedjegrävare
  • 7 vibroplattor – varierande storlekar

Bredbandsentreprenad
Vi lägger ner bredband på entreprenad. Avtalet med Telge Nät löper över fyra år och omfattar 12 mils bredbandsläggning.

Markentreprenad
Uppdragen vi utför är av skiftande storlek och karaktär. Det kan röra sig om allt från att utföra markarbeten för byggföretag eller kommuner till att göra de markarbeten som krävs för egna beläggningsarbeten. Oavsett vilken typ av projekt det rör sig om tillhandahåller vi skicklig personal tillsammans med väl valda maskiner.